Μάθε που Ψηφίζεις | Μάθε πως Ψηφίζεις | Αποτελέσματα Προηγούμενων Εκλογών

Phone:

Email: katerina@manbiz.com

Μάθε πώς ψηφίζεις

Σε αυτές τις εκλογές όλοι οι δημότες του Δήμου Δράμας ψηφίζουν σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο τον υποψήφιο Δήμαρχο μαζί με τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους και σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο τους υποψηφίους Συμβούλους της Κοινότητας όπου είναι εγγεγραμμένοι.
Οι εκλογείς της πόλης και των κοινοτήτων του Δήμου Δράμας πλην Σιδηρονέρου και Σκαλωτής βάζουν μέχρι τρείς (3) σταυρούς για τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους στο λεγόμενο κεντρικό ψηφοδέλτιο της Δράμας και επιπλέον 1 σταυρό στους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου.
Οι εκλογείς της Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου (Σιδηρόνερο, Σκαλωτή) μπορούν να βάζουν 1 σταυρό στους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Ενότητας Σιδηρονέρου και επιπλέον μέχρι ένα (1) σταυρό για τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους στο λεγόμενο κεντρικό ψηφοδέλτιο της Δράμας.
Οι εκλογείς του Δήμου Δράμας ψηφίζουν σε ξεχωριστή κάλπη και σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο τους Συμβούλους της Κοινότητάς τους και μπορούν να βάζουν μέχρι δύο (2) σταυρούς στους υποψήφιους Συμβούλους.

Οι εκλογείς του Δήμου Δράμας που ψηφίζουν σε Κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων (Μακρυπλάγι, Λιβαδερό, Σκαλωτή) ψηφίζουν σε ξεχωριστή κάλπη και σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο βάζοντας ένα (1) μόνο σταυρό σε αυτόν που επιλέγουν για πρόεδρο της κοινότητάς τους.

eXTReMe Tracker