Μάθε που Ψηφίζεις | Μάθε πως Ψηφίζεις | Αποτελέσματα Προηγούμενων Εκλογών

Phone:

Email: katerina@manbiz.com

Ίδρυση

Το κείμενο ίδρυσης του Σωματείου «Πόλη + Ζωή»:

Η «ΠΟΛΗ + ΖΩΗ» είναι μια ανεξάρτητη, συλλογική, δημοκρατική, πλουραλιστική και αγωνιστική κίνηση προβληματισμού, διαλόγου και δραστηριοποίησης, αφιερωμένη στην προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων του Δήμου της Δράμας και των κατοίκων του. Αποτελεί ένωση πολιτών με πεδίο δράσης την ευρύτερη περιοχή, κυρίως του Δήμου, αλλά και του Νομού της Δράμας και ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2007 με τη μορφή του Αστικού Μη Κερδοσκοπικού σωματείου, από 120 Ιδρυτικά Μέλη. Σήμερα αριθμεί περί τα 250 δραστήρια Μέλη, στα οποία συνεχώς προστίθενται και νέα, ήτοι ενεργοί πολίτες με κοινή συνισταμένη τη διάθεση για προσφορά και για συμβολή προς το καλό του τόπου μας.

Κύριοι σκοποί και αντικείμενο δραστηριότητάς της «ΠΟΛΗΣ + ΖΩΗΣ» είναι:

  1. Η μελέτη και προώθηση θέσεων και λύσεων για τα προβλήματα της Δράμας ώστε να εξασφαλιστεί ποιότητα ζωής για όλους τους Δραμινούς πολίτες.
  2. Η επιδίωξη να καταστεί η Δράμα ένας σύγχρονος Καποδιστριακός Δήμος, μια πόλη σύγχρονη και φιλική, όμορφη και λειτουργική, ανταγωνιστική, οικολογική, ανθρώπινη, κοινωνικά δίκαιη και αποκεντρωμένη.
  3. Η διαρκής και συστηματική παρέμβαση σε όλα τα τοπικά ζητήματα (πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αθλητικά κ.α.) με σκοπό την συμβολή του σωματείου στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών του αλλά και όλων των Δραμινών πολιτών.
  4. Η ενημέρωση της Κοινής Γνώμης πάνω στα προβλήματα των κατοίκων του Δήμου της Δράμας.

Τους σκοπούς αυτούς η «ΠΟΛΗ + ΖΩΗ» επιδιώκει να τους επιτύχει με τα ακόλουθα, ενδεικτικά, μέσα και παρεμβάσεις:

  1. Επισήμανση, με κατάλληλα όργανα και φορείς, των τοπικών θεμάτων της πόλης της Δράμας και των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου, με τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών, τη σύνταξη των αναγκαίων μελετών, την έκδοση σχετικών εντύπων και δημοσιευμάτων μέσω του τοπικού και πανελλήνιου τύπου αλλά και την οργάνωση διαλέξεων, ανοιχτών συζητήσεων σεμιναρίων και συνεδρίων.
  2. Ενθάρρυνση και υποστήριξη τρίτων που επιθυμούν να εκπονήσουν έρευνες, μελέτες και δημοσιεύματα σχετικά με τα προβλήματα της Δράμας και τις λύσεις τους. Για το σκοπό αυτό συγκροτούνται μόνιμες ή πρόσκαιρες θεματικές επιτροπές κατά περιοχή ή και για το σύνολο του Δήμου της Δράμας.
  3. Σύναψη σχέσεων και συνεργασιών με άλλα αντίστοιχα σωματεία του Νομού Δράμας και άλλων πόλεων της Ελλάδος ή του εξωτερικού, για την ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών προς τους σκοπούς του σωματείου, καθώς και διερεύνηση προτάσεων και λύσεων σε ανάλογα προβλήματα άλλων πόλεων.
  4. Κάθε άλλη ενέργεια που εντάσσεται στους σκοπούς του σωματείου, μέσα στα πλαίσια των Νόμων και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες.
eXTReMe Tracker