Την Κυριακή επιλέγουμε τον Δήμαρχο που απέδειξε ότι μπορεί να πάει την Δράμα μας μπροστά
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
Κυριάκο Χαρακίδη
τον Δήμαρχο των έργων
τον Δήμαρχο όλων των Δραμινών